Beyond Psychology

The only way onwards, is inwards

Geef uw werknemers een nieuw, vooruitstrevend en effectief hulpmiddel voor persoonlijke groei cadeau dat hun mentale, emotionele en fysieke welzijn verbetert, waardoor ze zich gezien en gehoord voelen en wat bijdraagt aan de preventie van burn-out.

In het kort…

De belangrijkste reden waarom werknemers stress, angst, onzekerheid, burn-out of zelfs fysieke ongemakken ervaren op het werk, is niet cognitief, maar emotioneel en gerelateerd aan negatieve ervaringen uit het verleden, waar ze zich niet bewust van zijn maar die nog wel opgeslagen liggen in hun lichaam.

Omdat je een emotioneel probleem niet cognitief kunt oplossen, schieten traditionele middelen van psychologie en coaching (veelal cognitief) tekort.

Nieuwe, niet-cognitieve middelen zijn hard nodig en helende muziek is volgens ons en diverse neurowetenschappers zoals Dr. Bessel van der Kolk en Prof. Erik Scherder het perfecte non-cognitieve middel.

Sterker nog, helende muziek als tool voor persoonlijke ontwikkeling geeft zelfs betere en snellere resultaten dan enig ander cognitieve behandeling (Dr. Bessel van der Kolk). Het helpt hierdoor met het besparen van talloze traditionele dure praat-sessies en is daarom zeer kostenbeparend (Fancourt & Finn).

Beste werkgever, manager of ondernemer,

Bij Beyond Psychology hebben we een tool voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van werknemers gecreëerd, waarin we psychologie, persoonlijke groei en muziek combineren en onze founder, Myrthe Glasbergen (arbeids- en gezondheidspsycholoog, MSc., coach en intuïtief zangeres), heeft nu een mooi en zeer betaalbaar aanbod voor u. 

De tool heet HeArt Journey en is een persoonlijke innerlijke reis van 1 jaar plus een online platform en community, met maandelijkse begeleiding, helende muziek en praktische tools voor zelfbewustzijn, persoonlijke groei en transformatie. Het is erop gericht het bewustzijn en de emotionele intelligentie van werknemers te vergroten. Daarnaast zorgt het ervoor dat iedere werknemer zijn volledige potentieel kan benutten en groeit in zelfvertrouwen, weerbaarheid en authenticiteit.

De tool helpt voorkomen dat werknemers ziek worden en/of een burn-out krijgen en zorgt daartegenover juist voor een verhoging van de productiviteit, prestatie, betrokkenheid en tevredenheid op de werkvloer.

Waarom het belangrijk is om nu te starten

Het belang en de populariteit van mentaal, emotioneel en fysiek welzijn onder werknemers zal alleen maar stijgen de komende jaren. 

Dit wordt onder meer benadrukt door een groeiend aantal mensen dat deelneemt aan de ‘#SelfHealers Movement’, geïnitieerd door de Amerikaanse psychiater Nicole LePera, van theholisticpsychologist.com met momenteel meer dan 5 miljoen(!) volgers wereldwijd. 

Start daarom nu, als vooruitstrevend werkgever met visie, met het bijdragen aan het welzijn van werknemers en voorzie hen van de juiste tools en hulpmiddelen.

Wanneer u ervoor kiest om nu te starten, laat u werknemers zien dat hun persoonlijke groei prioriteit heeft en dit werkt zeer positief door op de werkvloer.

Iets wat Nokia 20 jaar geleden met succes deed door sabbaticals en meditatie te introduceren in hun bedrijf.

Ons aanbod

Beyond Psychology biedt u nu de kans om (een deel van) uw werknemers de HeArt Journey 2023 gratis cadeau te doen. 

We kiezen hiervoor omdat we reeds voldoende betalende deelnemers hebben om de eerste tijd door te komen en nu eerst de community willen uitbreiden en daarom het accent leggen op grotere aantallen ipv inkomsten.

De inkomsten, noodzakelijk t.b.v. continuïteit, komen later wel, daar hebben we alle vertrouwen in.

Laat deze kans niet lopen om bij te dragen aan het welzijn van werknemers, deel uit te maken van onze missie om bewustzijn omtrent mentale, emotionele en fysieke gezondheid te vergroten en terug te geven aan onze prachtige planeet!

Scroll naar beneden voor meer (inhoudelijke) informatie.

Prijs overzicht 
HeArt Journey 2023

Nu tijdelijk gratis

Particulier:
€299 incl. BTW per jaar

Werkgeverskorting:
1-10 werknemers:
€199 ex. BTW p.p.p.j.

11-100 werknemers:
€150 ex. BTW p.p.p.j.

> 100 werknemers
In overleg

To submit an application and/or to receive more information, fill in the form below. We will contact you as soon as possible via email.

Aanvraagformulier

Aantal werknemers

Wat u krijgt

+ Zelfverzekerde werknemers, die verantwoordelijkheid nemen, zich durven uitspreken en meer mentale ruimte hebben om logisch, kritisch en creatief te denken.

+ Een verhoging in werknemerstevredenheid.

+ Een mogelijke vermindering in uitval van werknemers.

+ Een verbetering in de productiviteit, prestaties, loyaliteit en betrokkenheid van werknemers.

+ Het mogelijk voorkomen van burn-out, ziekte en andere vormen van mentaal, emotioneel en/of fysiek lijden.

+ Een kans om werknemers te laten zien dat u om hen geeft, hen begrijpt en prioriteit geeft aan hun persoonlijk welzijn. Wat mogelijk kan leiden tot een stijging in loyaliteit en van de populariteit van u als werkgever.

Wat werknemers krijgen

+ Elke maand een nieuw helend muziekstuk, dat bestaat uit muziek, poëzie, zang, storytelling en helende klanken, gecreëerd door Myrthe Glasbergen en/of gasten (afhankelijk van hoeveelheid deelnemers per jaar).

+ Elke 3 maanden zal er een nieuw element geïntroduceerd worden, met elke maand een nieuw sub-thema en uitleg (met video en tekst).

+ Elke maand een nieuwe praktische opdracht om werknemers te stimuleren om zichzelf beter te leren kennen en reguleren, hun emoties te beheersen en om te groeien in zelfvertrouwen, kracht en authenticiteit

+ Toegang tot het online HeArt Platform en al de content voor 1 jaar. 

+ Een veilige online community en plek waar werknemers hun voortgang kunnen delen en kunnen verbinden met gelijkgestemden.

Wat is HeArt Journey? 

HeArt Journey is een persoonlijke reis van 1 jaar door de elementen, plus een online platform en community, met maandelijkse begeleiding, helende muziek en praktische hulpmiddelen voor zelfbewustzijn, persoonlijke groei en transformatie.

Elk element vertegenwoordigt 1 van de 4 universele stadia van persoonlijke groei & transformatie en in elk stadium worden werknemers begeleid om kunst te gebruiken als hulpmiddel voor zelfonderzoek, zelfregulering en heling, zelfexpressie en zelfverwezenlijking.

Daarnaast ontvangen zij begeleiding (tekst en video) om hen te helpen meer zelfinzicht te verkrijgen over wie ze zijn, waarom ze zijn wie ze zijn en hoe ze zichzelf kunnen helpen om persoonlijk te groeien en bepaald gedrag positief te veranderen.

Ook ontvangen ze helende muziekstukken (bijv. muziek met poëzie, storytelling, helende klanken en zang) die hen helpt naar binnen te keren en die warmte, zelfcompassie, rust, vertrouwen en veiligheid genereert. Dé componenten die mede volgens Dr. Bessel van der Kolk (The body keeps the score, 2014) belangrijk zijn voor persoonlijke groei en transformatie.

De formule

We delen geen ingewikkelde, cognitieve, over-informatieve en kosten- en tijdrovende lessen en cursussen, maar eenvoudige en effectieve begeleiding, helende muziek en praktische tools die uw werknemers helpen om zichzelf beter te leren kennen en reguleren, hun emoties te beheersen en om te groeien in zelfvertrouwen, kracht en authenticiteit. 

Prijs overzicht 
HeArt Journey 2023

Nu tijdelijk gratis

Particulier:
€299 incl. BTW per jaar

Werkgeverskorting:
1-10 werknemers:
€199 ex. BTW p.p.p.j.

11-100 werknemers:
€150 ex. BTW p.p.p.j.

> 100 werknemers
In overleg

Vul het onderstaande formulier in om een aanvraag in te dienen en/of om meer informatie te verkrijgen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanvraagformulier

Aantal werknemers

Waarom het belangrijk is om nu te starten

Uit studies en publicaties van bijv. Dr. Bessel van der Kolk, Dr. Gabor Maté en Dr. Nicole LePera, weten we dat de belangrijkste reden waarom werknemers worstelen met bijv. angst, onzekerheid, stress of burn-out op de werkvloer, niet is omdat ze niet geschikt zijn om hun werk te doen, maar vanwege negatieve ervaringen uit het verleden waar ze zich niet bewust van zijn, die nog aanwezig zijn in het lichaam.

Als die ervaringen niet erkend en behandeld worden, beïnvloeden die ervaringen onbewust dagelijks hun mentale, emotionele en fysieke gezondheid en hun persoonlijkheid, relaties en keuzes (bijv. The body keeps the score, Bessel van der Kolk 2014, The myth of normal, Dr. Gabor Maté, 2022). 

De werkvloer is een van de voornaamste omgevingen waar (de effecten van) negatieve ervaringen uit het verleden naar de oppervlakte komen. Daar belemmeren ze de prestatie en beïnvloeden ze op een negatieve manier de mogelijkheid van werknemers om kritisch, logisch en creatief te denken, hun grenzen aan te geven, zichzelf uit te spreken en om bijv. mee of samen te werken (e.g. Anda and colleagues).

Daarnaast worden steeds meer mensen zich er bewust van hoezeer hun leven is beïnvloed door de veeleisende (en disfunctionele) samenleving en cultuur waarin ze zijn opgegroeid. Ze beginnen te beseffen hoe dit hen gedwongen heeft hun emoties en authentieke zelf te onderdrukken, veel te lang in overlevingsmodus te staan en in competitie met elkaar te leven.

Meer en meer mensen voelen dat ze niet op deze manier door willen gaan en het bewustzijn hierover zal alleen maar stijgen. Steeds meer mensen zullen hun mentale, emotionele en fysieke welzijn in hun leven en werk voorop willen stellen.

Als u als werkgever hier niet van op de hoogte bent en geen actie onderneemt, kan het zijn dat u te maken gaat krijgen met een toenemende onvrede en uitval onder uw werknemers.

Aangezien het aantal mensen met stress, angst, onvrede en/of depressie blijft stijgen en er ook steeds meer bewustzijn komt omtrent persoonlijk welzijn, zou het zelfs zo kunnen zijn dat we te maken krijgen met een ‘burn-out-epidemie’ in de nabije toekomst.

Het belang en de populariteit van het persoonlijk welzijn, wordt nog eens benadrukt door het groeiend aantal mensen dat deelneemt aan de ‘#SelfHealers Movement’, geïnitieerd door de Amerikaanse arts Nicole LePera, van theholisticpsychologist.com.

Zij heeft een zeer succesvolle en populaire online community en platform voor zelfhulp en persoonlijke groei opgezet die de afgelopen jaren wereldwijd online meer dan 5 miljoen volgers (!) heeft gekregen.

Door dit alles, geloven wij erin dat het heel belangrijk is om bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van werknemers en hen vooral de juiste tools en middelen te geven voor zelfbewustzijn, persoonlijke groei en empowerment.

Hoe het begon en waarom we kunst gebruiken

Mensen zijn, op onverklaarbare wijze, vaak beter dan enige ander type cognitive behandeling of medicijn, het best gebaat bij hulpmiddelen die zelfcompassie, warmte, vertrouwen, veiligheid en een goede relatie met het lichaam bieden. Muziek, zang, dans of theater zijn daar een zeer goed middel voor.

Bessel van der Kolk

The body keeps the score - 2014

Tijdens haar werk als (loopbaan)coach merkte Myrthe Glasbergen dat traditionele hulpmiddelen van psychologie en coaching tekortschoten vanwege hun niet-holistische benadering en een te grote focus op cognitie, woorden en analyse. Ze ontdekte al snel dat de oorzaak van problemen van mensen helemaal niet cognitief is, maar emotioneel en gerelateerd aan negatieve ervaringen uit het verleden.

Ze voelde dat er dringend behoefte was aan een nieuwe, holistische benadering van psychologie, coaching en persoonlijke groei.

Het was een van de belangrijkste redenen voor haar om op te zoek te gaan naar een hulpmiddel dat klassieke vormen van psychologie en coaching (en dus praten, analyseren en overdenken) zou kunnen overstijgen, dat zou kunnen helpen om het zelfbewustzijn van mensen te vergroten en om vastgezette emoties en negatieve ervaringen uit het verleden te erkennen, voelen en verwerken.

Een tool die efficïenter, doeltreffender en effectiever zou kunnen zijn en mensen zou kunnen helpen jaren van psychologische en emotionele strijd en talloze dure coachingssessies te besparen. Toen ze zo’n tool niet kon vinden, besloot ze er een te maken.

In haar leven had ze muziek altijd gebruikt als een hulpmiddel voor zelfonderzoek, zelfexpressie, zelfregulering en zelfverwezenlijking en tijdens haar zoektocht begreep ze al snel dat dit het antwoord was op alles wat ze zocht.

Ze ontwikkelde HeArt Reflection: een gepersonaliseerde helende tool met poëzie, gesproken woord, helende klanken, muziek & zang (ze is ook zangeres, muzikant, voormalig zangdocent en heeft gestudeerd aan het conservatorium van Rotterdam, Codarts), dat helpt bij het genereren van zelfcompassie, warmte, vertrouwen, veiligheid, vrede en harmonie, van waaruit negatieve ervaringen uit het verleden en vastzittende emoties kunnen worden aangepakt, erkend, gevoeld en verwerkt.

Door helende muziekstukken te maken voor haar klanten, ontdekte ze dat bijna alle mensen in de kern tegen dezelfde soort problematiek aanlopen en vaak eenzelfde soort tool nodig hebben. Daarnaast ontdekte ze dat bijna iedereen een diep verlangen heeft naar zelfexpressie en dat wanneer mensen zich veilig genoeg voelen om uiting te geven aan wie ze werkelijk zijn, ze onmiddellijk groeien en helen. Ze ontdekte dat muziek (en kunst in het algemeen) hier een prachtig middel voor is en dat het zelfs een zeer transformerend effect heeft wanneer het hiervoor wordt gebruikt.

Na dit inzicht en het succes van HeArt Reflection besloot Myrthe al haar kennis, ervaring en tools samen te voegen in een online reis en platform: HeArt Journey om haar helende muziekstukken op grotere schaal te verspreiden. 

Myrthe voelde zich hierin bevestigd door het werk van bijv. Dr. Bessel van der Kolk (2014), die beweert dat het luisteren naar of beoefenen van muziek een heel kalmerend, rustgevend, bekrachtigend en helend effect heeft, en door het werk van Prof. Erik Scherder die stelt dat (het beoefenen van) muziek mensen kan helpen om oxytocine en endorfine vrij te maken waardoor mensen zich beter voelen en wat mensen helpt meer ontspannen en creatiever te zijn (Singing in the Brain, Prof. Erik Scherder, 2017).

Ze voelde dat het tijd was haar werk uit te breiden en haar visie tot leven te brengen. Ze creëerde Beyond Psychology en bouwde een online platform waar ze (haar) helende muziek kon delen en waar ze mensen kon leren en inspireren om te groeien en hun leven te transformeren.

Muziek zorgt voor afleiding. Deze afleiding heeft een verzachtende werking op pijn en is daarmee van positieve invloed op hoe iemand zich voelt.

Erik Scherder

Prijs overzicht 
HeArt Journey 2023

Nu tijdelijk gratis

Particulier:
€299 incl. BTW per jaar

Werkgeverskorting:
1-10 werknemers:
€199 ex. BTW p.p.p.j.

11-100 werknemers:
€150 ex. BTW p.p.p.j.

> 100 werknemers
In overleg

Vul het onderstaande formulier in om een aanvraag in te dienen en/of om meer informatie te verkrijgen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanvraagformulier

Aantal werknemers

Resources

Videos

Articles

What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review.
Daisy Fancourt & Saoirse Finn. 

Childhood Abuse, Household Dysfunction, andIndicators of Impaired Adult Worker Performance.
Robert F Anda, MD, MS; Vladimir I Fleisher, MD, PhD; Vincent J Felitti, MD, FACPValerie J Edwards, PhD; Charles L Whitfield, MDShanta R Dube, MPH; David F Williamson, MS, PhD

Books

The body keeps the scoreDr. Bessel van der Kolk, 2014

The myth of normal Dr. Gabor Maté, 2022

How to do the work – Dr. Nicole LePera, 2021

Singing in the brainProf. E.J. A. Scherder, 2017